Prawo pracy

r. pr. Justyna Bizio

Przykłady porad z zakresu prawa pracy

  • nawiązanie umowy o pracę,
  • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  • przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy,
  • wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie,
  • mobbing i dyskryminacja w pracy,
  • sporządzanie projektów i regulaminów,
  • doradztwo w procesach zatrudnienia i restrukturyzacji zatrudnienia,
  • reprezentacja pracodawców lub pracowników w sporach sądowych