Prawo rzeczowe

r. pr. Justyna Bizio

Przykłady porad z zakresu prawa rzeczowego

 • dochodzenie należności,
 • odszkodowanie,
 • zadośćuczynienie,
 • stwierdzenie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie,
 • uzyskanie służebności drogi koniecznej,
 • zniesienie współwłasności,
 • naruszenie posiadania,
 • najem lokalu,
 • opracowanie umów cywilnoprawnych,
 • roszczenia konsumenckie,
 • rozgraniczenie,
 • wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów,

Dodatkowo

 • sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,
 • usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym, stanem prawnym