Prawo rodzinne i opiekuńcze

r. pr. Justyna Bizio

Przykłady porad z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

  • rozwód i unieważnienie małżeństwa,
  • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
  • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka,
  • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym,
  • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
  • podział majątku wspólnego między małżonkami,
  • alimenty